แนวปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ :

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ท่อเหล็ก /

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงอุตสาหกรรม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2556
Subjects: วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า
อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็ก
ท่อเหล็กกล้า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม –– มาตรฐาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TA660.P55 น928 2556
Copy 1
Available