ทำเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ :

โบราณสถานในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล /

พรทิพย์ พันธุโกวิท, ศิริพร สังข์หิรัญ, ธนิสรา พุ่มผะกา

Main Author: พรทิพย์ พันธุโกวิท
Other Authors: ศิริพร สังข์หิรัญ ,, ธนิสรา พุ่มผะกา,, กรมศิลปากร
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2555
Subjects: ศิลปวัฒนธรรม -- ทำเนียบนาม
ศิลปวัฒนธรรม -- ชุมชน -- หาดใหญ่(สงขลา)
ศิลปวัฒนธรรม -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS568 พ239ท 2555
Copy 1
Available