ข้อคิดเห็นสื่อมวลชนเรื่องคณะทูตสยาม ณ ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. ๒๔๐๐ - พ.ศ. ๒๔๐๑) /

ผู้แปลและเรียบเรียง เสาวลักษณ์ กีชานนท์

Main Author: เสาวลักษณ์ กีชานนท์
Other Authors: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : [สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร], 2556
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2396-2453 –– พระราชกรณียกิจ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2396-2453 –– พระราชกรณียกิจ –– การเยือนต่างประเทศ –– อังกฤษ
ทูต –– ไทย
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– อังกฤษ
ไทย –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS575.5.G7 ส945ข 2556
Copy 1
Available