จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟิตช /

แปลและเรียบเรียงโดย นันทา วรเนติวงศ์, นันทา สุตกุล

Other Authors: นันทา วรเนติวงศ์,, นันทา สุตกุล,, กรมศิลปากร.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Subjects: การเดินทาง
จดหมายเหตุ
เอเชีย –– ประวัติศาสตร์
เอเชีย –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ –– ประวัติศาสตร์
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310 –– สมเด็จพระมหาธรรมราชา, 2112-2133
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ศรีลังกา
ศรีลังกา –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: G439 จ131 2556
Copy 1
Available