จดหมายเหตุของวิละภาเคทะระเรื่องคณะทูตลังกาเข้ามาประเทศสยามและสยามูปทสัมปทา จดหมายเหตุเรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป /

แปลและเรียบเรียง, นันทา วรเนติวงศ์,และนันทา สุตกุล

Other Authors: นันทา สุตกุล,, นันทา วรเนติวงศ์, กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556
Subjects: พุทธศาสนา –– ศรีลังกา
พุทธศาสนา –– ไทย
พุทธศาสนา
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงศรีอยุธยา –– สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ศรีลังกา
ศรีลังกา –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ356 จ131 2556
Copy 1
Available