วิถีชีวิตชาวมอญเกาะเกร็ด เตาเผาโบราณ : เปรียบเทียบระหว่างเตาหลังเต่าที่เกาะเกร็ดกับเตาทุเรียนที่เมืองศรีสัชนาลัย /

อลิสา รามโกมุท, ค้นคว้าเรียบเรียง

Main Author: อลิสา รามโกมุท
Other Authors: กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
มอญ –– นนทบุรี –– เกาะเกร็ด –– ความเป็นอยู่และประเพณี
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา –– นนทบุรี –– เกาะเกร็ด
มอญ –– นนทบุรี –– เกาะเกร็ด –– ภาวะเศรษฐกิจ
มอญ –– นนทบุรี –– เกาะเกร็ด –– ภาวะสังคม
เครื่องปั้นดินเผา –– นนทบุรี –– เกาะเกร็ด
เกาะเกร็ด (นนทบุรี) –– ภาวะสังคม
นนทบุรี –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS570.M6 อ429ว 2556
Copy 1
Available