การจัดการธาตุอาหารเพื่อผลิตส้มโอคุณภาพ /

สมศักดิ์ มณีพงศ์

No Cover Image
Main Author: สมศักดิ์ มณีพงศ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร. โครงการวิจัยธาตุอาหารเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครศรีธรรมราช : โครงการวิจัยธาตุอาหารเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556
Subjects: ส้มโอ –– การปลูก
ธาตุอาหารพืช
ส้มโอ –– โภชนาการ
ส้มโอ –– การปรับปรุงพันธุ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB370.P86 ส283ก 2556
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available