รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 =

Clinical complication in type 2 diabetic patients /

[ผู้วิจัยหลัก สมเกียรติ โพธิสัตย์ ; ผู้ร่วมวิจัย อุดม ไกรฤทธิชัย, ชาญเวช ศรัทธาพุทธ, อัมพร จงเสรีจิตต์]

Main Author: สมเกียรติ โพธิสัตย์
Other Authors: ชาญเวช ศรัทธาพุทธ,, อัมพร จงเสรีจิตต์,, กรมการแพทย์. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554
Subjects: เบาหวาน -- ภาวะแทรกซ้อน -- วิจัย
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การรักษา -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Research

Call Number: W20.5 ส232ร 2554
Copy 3
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC660 ส232 2554
Copy 1
Available