ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาจาก บราซิล อินเดีย นิวซีแลนด์ อเมริกา ฝรั่งเศส =

Participatory guarantee systems : Case studies from Brazil, India, New Zealand, U.S.A, France /

สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ, เขียน ; ดรุณี แซ่ลิ่ว ... [และคนอื่นๆ], แปล ; ดรุณี แซ่ลิ่ว, บรรณาธิการ

Other Authors: ดรุณี แซ่ลิ่ว, สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2557
Subjects: เกษตรอินทรีย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!