รอบรู้เรื่องพลาสติก =

Plastics knowledge /

เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์, นันทวัฒน์ พร้อมภูมิ, ศตพร สภานุชาต, มนรัสมิ์ ตั้งสุณาวรรณ, สถาบันพลาสติก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพลาสติก, 2556
Subjects: พลาสติก
อุตสาหกรรมพลาสติก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TP1120 ร187 2556
Copy 1
Available