รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลประจำปี 2555 /

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Other Authors: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สกศ., 2556
Subjects: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การบริหารการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา -- การจัดการศึกษา
การบริหารคุณภาพโดยรวมทางการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา -- รายงาน
การจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB2341.T5 ร451 2556
Copy 1
Available