รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีรายงาน ณ วันที่ 2 กันยายน 2556 /

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. สำนักงานอธิการบดี. กองนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา.
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2556
Subjects: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต -- การประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การประกันคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา -- การประกันคุณภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB2349 ร451 2556
Copy 1
Available