50 ปี ภาควิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2506 - 2556 /

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Corporate Author: มหาวิทยาลัยมหิดล
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2556
Subjects: มหาวิทยาลัยมหิดล. –– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. –– ภาควิชาจุลชีววิทยา –– รายงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล. –– ภาควิชาจุลชีววิทยา –– ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LG395.T5M3 ม251ห 2556
Copy 1
Available