สารัตถะจากศิลาจารึกในประเทศไทย.

The essence of thai inscriptions (Vol.I) /

(เล่ม 1)=

รวบรวมโดย ชะเอม แก้วคล้าย

Main Author: ชะเอม แก้วคล้าย
Other Authors: ชะเอม แก้วคล้าย,, สถาบันวิจัยธรรมชัยนานาชาติ(แห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมชัยวิจัยนานาชาติ], 2556
Subjects: ศิลาจารึก –– ไทย
อักษรภาพ (โบราณคดี) –– ไทย
จารึก –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: CN1220 ช344ส 2556
Volume ล.1 Copy 1
Available