บทบาทของคณะกรรมาธิการควบคุมการเลือกตั้งของรัฐและองค์กรอาสาสมัครเอกชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งในฟิลิปปินส์ : ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย /

สีดา สอนศรี

No Cover Image
Main Author: สีดา สอนศรี
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
Subjects: การเลือกตั้ง -- ฟิลิปปินส์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การเมืองและการปกครอง -- วิจัย
ฟิลิปปินส์ -- การเมืองและการปกครอง -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ750.A95 ส733ก 2557
Copy 1
Available