นานาประวัติตระกูล.

รวมผลงานนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น /

เล่ม 3 :

จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, บรรณาธิการ ; คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Other Authors: จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ,, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาประวัติศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557
Subjects: นามสกุล –– ไทย –– ประวัติ
นามสกุล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: CS1254 น468 2556
Volume ล.3 Copy 2
Available
Volume ล.3 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 3
Available