หนังสือที่ระลึกงานสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554.

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ, 2554
Subjects: พุทธศาสนา บทสวดมนต์
พระปริตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!