เอกสารวิชาการองค์ความรู้การจัดทำกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ /

สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมทรัพยากรน้ำ. สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2557
Subjects: การพัฒนาลุ่มน้ำ –– ไทย
การจัดการลุ่มน้ำ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD1698.T5 อ884 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available