ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป =

Introduction to law/

สมยศ เชื้อไทย

Main Author: สมยศ เชื้อไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: กฎหมาย
ไทย -- กฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT501 ส274ค 2557
Copy 1
Available