ทะเบียนรายชื่อพืชในประเทศไทย =

A checklist of plants in Thailand /

ก่องกานดา ชยมฤต, ราชันย์ ภู่มา, นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน

Main Author: ก่องกานดา ชยามฤต
Other Authors: ราชันย์ ภู่มา,, นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน,, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557
Subjects: พืช –– ไทย –– บัญชีรายชื่อ
พืชดอก –– ไทย –– บัญชีรายชื่อ
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว –– ไทย –– บัญชีรายชื่อ
พืชใบเลี้ยงคู่ –– ไทย –– บัญชีรายชื่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QK11.T5 ก344ท 2557
Volume ล.1 Copy 1
Available
Copy 2
Available

Science, Stack

Call Number: QK11.T5 ก344ท 2557
Volume ล.1 Copy 4
Available
Volume ล.1 Copy 3
Available