โครงการวิจัยเรื่อง งานวิจัยเชิงพื้นที่และการแลกเปลี่ยนความรู้ต่อศิลปะร่วมสมัยในตัวเมืองเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมศิลปะเชิงสร้างสรรค์และแผนที่ทางศิลปวัฒนธรรม =

A research in contemporary art spaces and exchanging dialogues in Chiang Mai city through creative activities and arts & culture map /

ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์

No Cover Image
Main Author: ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Subjects: ศิลปะไทย
ศิลปะกับวัฒนธรรม
ศิลปกรรมร่วมสมัย –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NX578.7.A1 ป318ค 2557
Copy 1
Available