รวมมิตรคิดเรื่องการเรียนรู้ :

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากคนยุคอนาล็อกถึงชนรุ่นดิจิดัล /

วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ

Other Authors: วัฒนชัย วินิจจะกูล,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
Subjects: การเรียนรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1060 ร144 2557
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available