โภชนปฏิบัติเพื่อสุขภาพพระสงฆ์ /

พินิจ ลาภธนานนท์

Main Author: พินิจ ลาภธนานนท์
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบัยวิจัยสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Series: โครงการร่วมแรงร่วมใจสร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ไทย ; เล่มที่ 4.
Subjects: สงฆ์ –– สุขภาพและอนามัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
สุขภาวะ –– แง่ศาสนา –– พุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA776.9 พ685ภ 2557
Volume ล.4 Copy 1
Available