สวนยาง ไม้ยาง น้ำนาง และยางแผ่น :

หนังสือชุดความรู้ ม.อ.:ยางพารา เล่มที่ 1 /

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; นิรันดร์ สุมาลี, บรรณาธิการ

Other Authors: นิรันดร์ สุมาลี,, มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
Series: หนังสือชุดความรู้ยางพารา ; เล่ม 1.
Subjects: ยางพารา –– การขยายพันธุ์
สวนยาง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 204 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9786162711916