สวนยาง ไม้ยาง น้ำนาง และยางแผ่น :

หนังสือชุดความรู้ ม.อ.:ยางพารา เล่มที่ 1 /

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; นิรันดร์ สุมาลี, บรรณาธิการ

Other Authors: นิรันดร์ สุมาลี,, มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557
Series: หนังสือชุดความรู้ยางพารา ; เล่ม 1.
Subjects: ยางพารา –– การขยายพันธุ์
สวนยาง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB291.H4 ส383 2557
Volume ล.1 Copy 1
Available