การบัญชีต้นทุน :

หลักและกระบวนการ /

พรรณนิภา รอดวรรณะ

Main Author: พรรณนิภา รอดวรรณะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Subjects: การบัญชีต้นทุน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5686.C8 พ263ก 2556
Copy 1
Available