จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย :

การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย /

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

No Cover Image
Main Author: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Series: ชุดความรู้วิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย
Subjects: นโยบายสิ่งแวดล้อม –– ไทย
สิ่งแวดล้อม
ไทย –– ภาวะสิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GE170 ม559จ 2553
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available