การสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถนะของครูผู้สอนในการเตรียมการสอนคิดวิเคราะห์ /

กานต์ อัมพานนท์

No Cover Image
Main Author: กานต์ อัมพานนท์
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. คณะครุศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.พ. : ม.ป.ท.], 2556
Subjects: ครู
ครู -- การเตรียมการสอน
การสอน -- การเตรียมการสอน
ครู -- การทำงาน -- ไทย
สมรรถภาพในการทำงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB2832.4.T5 ก432ก 2556
Copy 1
Available