รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว =

The participatory development of the communities around Sukothai historical park by cultural knowledge for tourism /

จิรวัฒน์ พิระสันต์...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Main Author: จิรวัฒน์ พิระสันต์
Other Authors: พัชรินทร์ สิรสุนทร, ดำรงวุฒิ วิริยะ, วีรวิทย์ ฉันทวรางค์, ณธษา ศรัทธา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.พ. : ม.ป.ท.], 2555
Subjects: การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม –– ไทย –– สุโขทัย512.
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G156.5.H47 จ512ร 2555
Copy 2
Available
Copy 1
Available