คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน :

การรับฟังพยานหลักฐานโดยคำนึงถึงสิทธิของจำเลยและสิทธิของผู้เสียหาย/

ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์

Main Author: ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
Subjects: กฎหมายลักษณะพยาน
พยานหลักฐาน
พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- คำอธิบาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT1672 ป615ค 2557
Copy 1
Available