สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น /

พระนิพนธ์ ของหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล

Main Author: พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: มติชน, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ราชสกุล
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2468-2477 –– รัชการที่ 7.
ไทย –– การเมืองการปกครอง –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2475-2499.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: DS584 พ851ส 2557
Copy 2
Available

Satit School, Stack

Call Number: 959.3059 พ851ส 2557
Copy 1
Available