ประชากรและสังคม 2557 :

การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม /

ยุพิน วรสิริอมร, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวัน, พจนา หันจางสิทธิ์, บรรณาธิการ

Other Authors: ยุพิน วรสิริอม,, จงจิตต์ ฤทธิรงค์,, ศุทธิดา ชวนวัน,, พจนา หันจางสิทธิ์,, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นครปฐม : ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
Series: เอกสารทางวิชาการ /สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 434.
Subjects: ประชากร –– ไทย –– วิจัย
ประชากร –– แง่สังคม
การเกิด –– รวมเรื่อง
ประชากรศาสตร์
การเกิด –– สถิติ
ผู้สูงอายุ
ครอบครัวไทย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม –– ไทย
ประชากร –– การเปลี่ยนแปลง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HB886 ป233 2557
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Not available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HB1321 ป233 2557
Copy 3
Available