การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 จังหวัดบุรีรัมย์ /

อนันต์ ลิขิตประเสริฐ, ผดุงชาติ ยังดี

Main Author: อนันต์ ลิขิตประเสริฐ
Other Authors: ผดุงชาติ ยังดี ,, สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2555
Subjects: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร –– การเลือกตั้ง –– ไทย –– บุรีรัมย์ –– วิจัย
วุฒิสภา –– การเลือกตั้ง –– บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ –– การเมืองและการปกครอง –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1747.7 อ167ก 2555
Copy 1
Available