การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย =

The degree of competition in Thai rice export market /

อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ ; บรรณาธิการ สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

Main Author: อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์
Other Authors: สมพร อิศวิลานนท์,, ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์,, สถาบันคลังสมองของชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2557
Subjects: ข้าว -- ไทย -- การส่งออก
ข้าว -- ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD9066.T5 อ727ก 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available