เลือกเพราะชอบ :

พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปปี พ.ศ. 2550 /

อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

Main Author: อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556
Subjects: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร –– การเลือกตั้ง –– ไทย
การเลือกตั้ง –– ไทย
พฤติกรรมการเลือกตั้ง –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1747.7 อ366ล 2556
Copy 1
Available