การใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเพื่อชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ท่อนกลม (กรณีไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส) /

โดย วรธรรม อุ่นจิตติชัย

No Cover Image
Main Author: วรธรรม อุ่นจิตติชัย
Other Authors: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมป่าไม้., กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้. กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2556
Subjects: ไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส -- การใช้ประโยชน์
ไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส -- ผลิตภัณฑ์
การปลูกป่า
ป่าไม้
การปลูกต้นไม้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SD397.E8 ว213ก 2556
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available