การประเมินผลการจัดการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม /

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557
Subjects: กระทรวงยุติธรรม. -- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. -- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ -- การประเมิน
กระทรวงยุติธรรม. -- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. -- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ -- การบริหาร
กระทรวงยุติธรรม. -- การจัดการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน -- การประเมิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: JQ1748 ก491 2557
Copy 1
Available