ข้อเสนอปฏิรูปนโยบายอาหารปลอดภัย /

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

No Cover Image
Other Authors: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.), 2553
Subjects: อาหาร –– มาตรการความปลอดภัย
อุตสาหกรรมอาหาร –– การควบคุมคุณภาพ
นโยบายโภชนาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX359 ข289 2553
Copy 1
Checked out Due: 2020-11-1 Recall This