นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครปฐม /

สมเดช นิลพันธุ์

Main Author: สมเดช นิลพันธุ์
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556
Series: ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 34
Subjects: การเลือกตั้งท้องถิ่น –– ไทย –– นครปฐม –– วิจัย
นักการเมือง –– ไทย –– นครปฐม –– วิจัย
นักการเมืองท้องถิ่น –– ไทย –– นครปฐม –– ชีวประวัติ –– วิจัย
การปกครองท้องถิ่น –– ไทย –– นครปฐม –– วิจัย
การเลือกตั้งท้องถิ่น –– ไทย –– นครปฐม –– วิจัย
นครปฐม –– การเมืองและการปกครอง –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1749.A53N38 ส248น 2556
Copy 1
Available