นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี /

ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

Main Author: ณัฐพงศ์ บุญเหลือ
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2556
Series: ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 32
Subjects: การเลือกตั้ง ไทย สุราษฎร์ธานี วิจัย
นักการเมืองท้องถิ่น ไทย สุพรรณบุรี วิจัย
การปกครองท้องถิ่น ไทย สุพรรณบุรี วิจัย
สุพรรณบุรี การเมืองและการปกครอง วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1749.A53S91 ณ339น 2556
Copy 1
Available