นักการเมืองถิ่นจังหวัดชุมพร /

วัชระ ศิลป์เสวตร์

Main Author: วัชระ ศิลป์เสวตร์
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556
Series: ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 33.
Subjects: การเลือกตั้งท้องถิ่น –– ไทย –– ชุมพร –– วิจัย
นักการเมือง –– ไทย –– ชุมพร –– วิจัย
นักการเมืองท้องถิ่น –– ไทย –– ชุมพร –– ชีวประวัติ –– วิจัย
การปกครองท้องถิ่น –– ไทย –– ชุมพร –– วิจัย
การเลือกตั้งท้องถิ่น –– ไทย –– ชุมพร –– วิจัย
ชุมพร –– การเมืองและการปกครอง –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1749.A53C8 ว382น 2556
Copy 1
Available