นักการเมืองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ /

ประเทือง ม่วงอ่อน

Main Author: ประเทือง ม่วงอ่อน
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556
Series: ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น ; เล่มที่ 31.
Subjects: นักการเมือง –– ไทย –– ศรีสะเกษ –– วิจัย
การปกครองท้องถิ่น –– ไทย –– ศรีสะเกษ –– วิจัย
การเลือกตั้งท้องถิ่น –– ไทย –– ศรีสะเกษ –– วิจัย
ศรีสะเกษ –– การเมืองและการปกครอง –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1749.A53S51 ป286น 2556
Copy 1
Available