การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น :

ความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม /

พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

No Cover Image
Main Author: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิปัญญาประทีป, 2550
Subjects: ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
พุทธศาสนากับสังคม -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4570.E34 พ335ก 2550
Copy 1
Available