ประวัติศาสตร์มาเลเซีย =

A history of Malaysia /

บาร์บารา วัตสัน อันดายา, ลีโอนาร์ด วาย. อันดายา ; พรรณี ฉัตรพลรักษ์, แปล ; มนัส เกียรติธารัย, บรรณาธิการ

Main Author: อันดายา, บาร์บารา วัตสัน
Other Authors: อันดายา, ลีโอนาร์ด วาย,, พรรณี ฉัตรพลรักษ์,, มนัส เกียรติธารัย,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: มาเลเซีย –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: DS596 อ543ป 2557
Copy 5
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS596 อ543ป 2557
Copy 4
Available
Copy 3
Checked out Due: 2021-3-5 Recall This
Copy 6
Checked out Due: 2021-3-4 Recall This
Copy 2
Checked out Due: 2021-3-4 Recall This

Humanities, Stack

Call Number: DS596 อ543ป 2557
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: DS596 อ543ป 2557
Copy 7
In transit