การโฆษณา 101 =

Advertisting 101 /

นภวรรณ คณานุรักษ์, กัญช์ อินทรโกเศศ ; บรรณาธิการอำนวยการ พิชัย ศิริจันทนันท์

Main Author: นภวรรณ คณานุรักษ์
Other Authors: กัญช์ อินทรโกเศศ,, พิชัย ศิริจันทนันท์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แบรนด์เอจ, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: โฆษณา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5821 น195ก 2549
Copy 1
Available