ธรรมราชธีรราชา :

พระบรมราโชวาทและพระราชนิพนธ์ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว /

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Main Author: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557
Subjects: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2423-2468.
พระบรมราโชวาท
พุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PN1149 ม113ธ 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available