สถิติสถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2555 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 255)

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงมหาดไทย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2555
Subjects: อุบัติเหตุ -- สถิติ -- ไทย
ภัยพิบัติ -- ไทย -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HV677.T5 ส184 2555
Copy 1
Available