อนาคตที่เราต้องการ =

The future we want /

สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; บรรณาธิการ อัษฎาพร ไกรพานนท์

Other Authors: อัษฎาพร ไกรพานนท์,, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม –– การประชุม
การพัฒนาแบบยั่งยืน
การพัฒนาแบบยั่งยืน –– การประชุม
การพัฒนาเศรษฐกิจ –– แง่สังคมวิทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC79.E5 อ175 2556
Copy 2
Available
Copy 1
Available