คอร์รัปชัน :

ข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ /

สังศิต พิริยะรังสรรค์, นวลน้อย ตรีรัตน์, นพนันท์ วรรณเทพสกุล

Main Author: สังศิต พิริยะรังสรรค์
Other Authors: นวลน้อย ตรีรัตน์, นพนันท์ วรรณเทพสกุล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Subjects: การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- ไทย
การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง -- ไทย
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745.A55 ส545ค 2547
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: JQ1745.A55 ส545ค 2547
Copy 1
Available