การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 =

The development of learning package based on a practice approach for enhancing the ablity of analytical thinking and mathematical problem solving on one variable linear equation application for mathayomsuksa II students /

สุนทรา ศรีวิราช

No Cover Image
Main Author: สุนทรา ศรีวิราช
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Education, Thesis

Call Number: LB 1027.25 ส813ก 2557
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1027.25 ส813ก 2557
Copy 1
Available